دریافت نمایندگی

شرکت فناوری پدیدار با دریافت مجوز servco در تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ اماده ارائه سرویس به کل مناطق کشور می باشد. در این راه لذا قصد دارد تا با عقد قرارداد و ثبت فروش در سایر استان ها از شرکت هایی که از قبل در این حوزه مستقلا فعال بوده اند حمایت کرده و مانع از غیرفعال شدن آن ها گردد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فناوری پدیدار / فرصت های شغلی / دریافت نمایندگی
Copyright © 2017 - All Right Reserved