فرصت های شغلی

 

شرکت پدیدار از حضور همه افراد با استعدادی که خواهان پیشرفت هستند در کنار خود استقبال می‌کند.

اگر فکر می‌کنید که جای شما در تیم پدیدار خالیست فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در بخش منابع انسانی در سریع ترین زمان با شما تماس بگیرند.

موقعیت های شغلی باز در فناوری پدیدار:

کارشناس آنتی ویروس

:مهارت های مورد نیاز
Network +
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس وایرلس

:مهارت های مورد نیاز
Network +
MTCWE
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس مرکز داده

:مهارت های مورد نیاز
Network +
MTCUME
MTCNA
CCNA
VCP
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس پسیو

مهارت های مورد نیاز:
دور بین مدار بسته
زیر ساخت شبکه
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس پشتیبانی شبکه

:مهارت های مورد نیاز
Network +
MTCNA
MTCWE
CCNA
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس بازرگانی

مهارت های مورد نیاز:
+ Network
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

 

پشتیبانی 24 ساعته

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و پشتیبانی فنی میتوانید در هرساعتی از شبانه روز با واحد پشتیبانی پدیدار تماس بگیرید