به خانواده بزرگ پدیدار بپیوندید

ما به ساخت آینده با کمک نیروهای جوان و با استعداد باور داریم.

تجربه ای متفاوت توأم با پیشرفت

ارزش های ما

ارزش‌های پدیدار ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در پدیدار هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما در پدیدار با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.

کار گروهی

توسعه فردی

مشتری محوری

نتیجه گرایی

فرصت‌های همکاری

همین امروز رزومه خود را ارسال کنید!

کارشناس بازرگانی

دفتر مرکزی

فروش و بازرگانی

مهارت های مورد نیاز:
+ Network
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس پسیو

دفتر مرکزی

فنی و مهندسی

مهارت های مورد نیاز:
دور بین مدار بسته
زیر ساخت شبکه
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس وایرلس

دفتر مرکزی

فنی و مهندسی

مهارت های مورد نیاز:
Network +
MTCWE
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهدا

کارشناس آنتی ویروس

دفتر مرکزی

فنی و مهندسی

مهارت های مورد نیاز:
Network +
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس پشتیبانی شبکه

دفتر مرکزی

فنی و مهندسی, پشتیبانی

:مهارت های مورد نیاز
Network +
MTCNA
MTCWE
CCNA
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

کارشناس مرکز داده

دفتر مرکزی

فنی و مهندسی

مهارت های مورد نیاز :

Network +
MTCUME
MTCNA
CCNA
VCP
فعال و با انگیزه، روحیه کار تیمی و پیگیری اهداف

پشتیبانی پدیدار

0343696

مشاوره و فروش

پشتیبانی 24 ساعته