خدمات مرکز‌داده

شرکت فن‌آوری پدیدار با برخورداری از یکی از بروزترین و استانداردترین مرکزداده‌های سطح استان، قادر به ارائه خدمات مرکز‌داده به ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های در‌سطح کشور می‌باشد.

شرکت فن‌آوری پدیدار با برخورداری از یکی از بروزترین و استانداردترین مرکزداده‌های سطح استان، قادر به ارائه خدمات مرکز‌داده به ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌‌های در سطح کشور می‌باشد.

برخی از خدمات ارائه شده عبارت اند از:

  • سرور‌اختصاصی
  • سرور‌مجازی
  • میل‌سرور
  • هاست‌اشتراکی
  • خدمات‌دامنه
  • خدمات اجاره فضای سرور Collocate

پشتیبانی پدیدار

0343696

مشاوره و فروش

پشتیبانی 24 ساعته

"(الزامی)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .