قرارداد ارائه خدمات اينترنت

 قرارداد کلیه مشترکین اینترنت (اختصاصی، اسکای نت و ADSL) در زیر آمده است.

قرارداد ارايه خدمات اينترنت شرکت فناوری پدیدار

ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات (SLA)

پشتیبانی 24 ساعته

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و پشتیبانی فنی میتوانید در هرساعتی از شبانه روز با واحد پشتیبانی پدیدار تماس بگیرید