تعرفه ها

تعرفه اینترنت ADSL

کد تایید تعرفه سرویس های ارائه شده: 520954

سرعتمدت(ماه)ترافیک داخل (گیگابایت)ترافیک بین الملل (گیگابایت)مبلغ(ریال)
102414020200,000
1024312060600,000
102462401201,200,000
1024124802402,400,000
204815025250,000
2048315075750,000
204863001501,500,000
2048126003003,000,000
406818040400,000
406832401201,200,000
406864802402,400,000
4068129604804,800,000
8192110050500,000
819233001501,500,000
819266003003,000,000
81921212006006,000,000
16384116080800,000
1638434802402,400,000
1638469604804,800,000
163841219609809,600,000

تعرفه ترافیک اضافه ADSL

ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
127,600
380,400
5130,000
10240,000
20420,000
30600,000
50900,000
50900,000
1001,650,000

تعرفه اینترنت Wireless (رادیویی)

کد تایید تعرفه سرویس های ارائه شده: 519212

سرعتمدت(ماه)ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 15180,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 110300,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 115400,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 120500,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 130750,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 1501,050,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 11001,800,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 315504,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 315504,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 330855,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3451,164,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3601,464,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3902,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 31502,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 33005,100,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6301,200,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6601,704,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6902,304,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 61202,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 61803,804,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 63005,592,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 660010,008,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 12602,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 121202,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 121804,296,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 122405,304,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 123607,104,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 1260011,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 12120017,004,000

تعرفه ترافیک اضافه Wireless (رادیویی)

ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
127,600
380,400
5130,000
10240,000
20420,000
30600,000
50900,000
50900,000
1001,650,000

پشتیبانی پدیدار

0343696

مشاوره و فروش

پشتیبانی 24 ساعته