تعرفه ها

تعرفه اینترنت ADSL

کد تایید تعرفه سرویس های ارائه شده: 520954

سرعتمدت(ماه)ترافیک داخل (گیگابایت)ترافیک بین الملل (گیگابایت)مبلغ(ریال)
102412020200,000
102436060600,000
102461201201,200,000
1024122402402,400,000
204812525250,000
204837575750,000
204861501501,500,000
2048123003003,000,000
406814040400,000
406831201201,200,000
406862402402,400,000
4068124804804,800,000
819215050500,000
819231501501,500,000
819263003003,000,000
8192126006006,000,000
1638418080800,000
1638432402402,400,000
1638464804804,800,000
16384129809809,600,000

تعرفه ترافیک اضافه ADSL

ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
127,600
380,400
5130,000
10240,000
20420,000
30600,000
50900,000
50900,000
1001,650,000

تعرفه اینترنت Wireless (رادیویی)

کد تایید تعرفه سرویس های ارائه شده: 519212

سرعتمدت(ماه)ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 15180,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 110300,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 115400,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 120500,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 130750,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 1501,050,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 11001,800,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 315504,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 315504,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 330855,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3451,164,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3601,464,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 3902,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 31502,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 33005,100,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6301,200,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6601,704,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 6902,304,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 61202,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 61803,804,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 63005,592,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 660010,008,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 12602,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 121202,904,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 121804,296,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 122405,304,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 123607,104,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 1260011,004,000
4 تا 10 مگابایت بر ثانیه 12120017,004,000

تعرفه ترافیک اضافه Wireless (رادیویی)

ترافیک(گیگابایت)مبلغ(ریال)
127,600
380,400
5130,000
10240,000
20420,000
30600,000
50900,000
50900,000
1001,650,000

پشتیبانی پدیدار

0343696

مشاوره و فروش

پشتیبانی 24 ساعته