خدمات مرکز داده

شرکت فن آوری پدیدار با برخورداری از یکی از بروزترین و استانداردترین مرکزداده های سطح استان، قادر به ارائه خدمات مرکز داده به ادارات ، سازمان ها و شرکت های در سطح کشور می باشد.

شرکت فن آوری پدیدار با برخورداری از یکی از بروزترین و استانداردترین مرکزداده های سطح استان، قادر به ارائه خدمات مرکز داده به ادارات ، سازمان ها و شرکت های در سطح کشور می باشد.

برخی از خدمات ارایه شده عبارت اند از:

  • سرور اختصاصی
  • سرورمجازی
  • میل سرور
  • هاست اشتراکی
  • خدمات دامنه
  • خدمات اجاره فضای سرور Collocate

پشتیبانی پدیدار

0343696

مشاوره و فروش

پشتیبانی 24 ساعته

"(الزامی)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .