خدمات فن آوری پدیدار

آموزش و پشتیبانی شبکه

یکی از مهمترین فعالیت های تخصصی شرکت فناوری پدیدار تامین، اجرا و پشتیبانی از لینک ها و ارتباطات بی سیم می باشد. ارتباطات بی سیم شامل لینک های کوتاه برد درون شهری تا لینک های برد بلند بین شهری و یا مناطق عملیاتی و صنعتی می باشد. اجرای ارتباطات بی سیم نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی توسط افراد متخصص می باشد.
اینترنت پرسرعت فناوری پدیدار

خدمات اینترنت پرسرعت

شرکت فناوری پدیدار به واسطه عقدقرارداد بیت استریم با ارائه دهنده بستر شبکه، قادر به ارائه اینترنت پرسرعت ADSL، Wireless، TD-LTE می باشد.

خدمات مرکزداده پدیدار

مرکز داده یا دیتاسنتر به مجموعه‌ای از سرویس ها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه بکار گرفته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با به‌کارگیری سرویس‌های ارائه شده از طرف مرکز داده، وبگاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌های مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت راه‌اندازی کنند.

آنتی ویروس بومی پادویش

آنتی ویروس پادویش محافظ چند لایه رایانه شما در برابر ویروس ها و باجگیر ها می باشد. شرکت فناوری پدیدار تنها نماینده پلاتینیوم پلاس پادویش در جنوب کشور میباشد و خدمات فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس پادویش را ارائه می دهد.

بازرگانی و فروش تجهیزات حوزه IT

بخشــی از فعالیــت شــرکت فنــاوری پدیــدار تامیــن و توزیــع تجهیــزات Active و Passive شــبکه، انــواع ســرورها و همچنیـن تجهیـزات جانبـی اسـت. ایـن شـرکت، طـی دو سـال اخیـر، بیـش از 200 هـزار متـر انـواع کابـل شـبکه و 50 هـزار متـر فیبـر نـوری، بیـش از 100مـدل انـواع تجهیـزات Active شـبکه (روتـر، سـوییچ و ذخیـره سـازها) و سـرور، همچنیــن مقادیـر زیــادی تجهیـزات جانبــی را تامیــن و توزیـع نمــوده اســت.

پشتیبانی 24 ساعته

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و پشتیبانی فنی میتوانید در هرساعتی از شبانه روز با واحد پشتیبانی پدیدار تماس بگیرید