ثبت نام و شارژ اینترنت

برای سرویس اسکای نت کدملی و برای سرویس ADSL شماره تلفن خود را با پیش شماره شهر و صفر اول وارد کنید به طور مثال: 034xxxxxxxx

فناوری پدیدار / خدمات / اینترنت / ثبت نام و شارژ اینترنت
Copyright © 2017 - All Right Reserved