اپلیکیشن پدیدار من

با استفاده از این اپلیکشین به راحتی می توانید

  • میزان اعتبار و ترافیک سرویس خود را مشاهده نمایید
  • سرویس خود را تمدید و یا سرویس جدید جایگزین کنید
  • ترافیک اضافه بگیرید
  • صورت حساب ها و تیکت های خود را مشاهده کنید

فناوری پدیدار / خدمات / اینترنت / اپلیکیشن پدیدار من