میزبانی وب

شـرکت فنـاوری پدیـدار اولیـن دارنـده پروانـه توزیـع اینترنـت (ISDP )بـه شـماره 101-29-12 از سـازمان تنظیـم مقررات و ارتباطـات رادیویـی در جنـوب شـرق کشـور مـی باشـد. ایـن شـرکت در سـال 1394 ،موفـق بـه اخـذ پروانـه خدمـات ارتباطــی ثابــت (Servco )بــه شــماره 18-95-100 از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی گردیــد. شــرکت پدیـدار بـا پشـتوانه پروانـه هـای ارائـه خدمـات معتبـر و تکیـه بـر یـک مرکـز شـبکه (NOC )و پـاپ سـایت هـای مجهـز ِ بــه آخریــن تجهیــزات و تکنولــوژی هــای روز دنیــا بــه ارائــه خدمــات پهنــای بانــد اختصاصــی بــه مشــتریان خــود مــی پـردازد. ایـن شـرکت در راسـتای توسـعه خدمـات خـود، در زمینـه ارائـه اینترنـت اختصاصـی (Dedicated ) موفـق بـه همـکاری و دسـتیابی سـابقه خـوب در بیـن سـازمان هـا و شـرکت هـای مختلـف گردیـده اسـت و مـوارد زیـادی را در ایـن زمینـه در سـازمان هـا و شـرکت هـای مختلـف بـه انجـام رسـانیده اسـت.

توزیع پهنای باند از طریق بسترهای فیبر نوری، بی سیم و خطوط مخابراتی
ارائـه نمـودار هـای مصـرف بـه مشـترک جهـت کنتـرل میـزان پهنـای بانـد و اتصـال بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای PRTG و Opmanager
تخصیص IP Public
دارای نمایندگی از شرکت RIPE-LRI
برقرای BGP( جهت جلوگیری از تغییر IP های مشترک در هنگام تغییر Provider)
مانیتورینگ لحظه ای پهنای باند در بخش NOC
اطلاع رسانی به مشتری هنگام وجود قطعی احتمالی برروی لینک
ارائه جدول پیشرفته پرداخت خسارت ( SLA )
راه اندازی سرویس در کوتاه ترین زمان ممکن
ثبت دامنه ( Domain register )
دامین، دامنه یا دومین (domain) به نامی گفته می‌شود که وب‌سایت از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. مثلا شما برای ورود به سایت شرکت فن آوری پدیدار باید در نوار آدرس مرورگر خود padidar.com را تایپ کنید تا وارد این سایت شوید، که به padidar.com دامین گفته می‌شود.

1 . برای ثبت نام دامین مورد نظر می توانید به ما مراجعه نمایید .پس از ذکر نام دامین چک می شود که آیا دامین مورد نظر با پسوند دلخواه شما به صورت آزاد وجود دارد یا اینکه قبلا ثبت شده است. در صورت آزاد بودن نام دامین با پسوند دلخواه، می توانید اقدام به اجاره آن نمایید
2. دامینها برای مدت زمان معیین اجاره می شوند
3. صاحب دامین می تواند قبل از به سر آمدن زمان اجاره دامین آنرا تمدید نماید
4. اگر قبل از به سر آمدن زمان اجاره یک نام دامین، این دامین تمدید نگردد احتمال از دست رفتن دامین وجود دارد

 

هاست ویندوز HostWindows
سرورهای هاست ویندوز پدیدار، به آخرین تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری مجهز بوده و از آخرین نسخه پنل مدیریت هاستینگ ویندوز PLESK 11.x به عنوان کنترل پنل هاستینگ ویندوز بهره مند هستند.هاست ویندوز پدیدار مجهز به سیستم عامل ویندوز سرور 2008 R2 ویرایش Enterprise از نوع 64bit قابلیت گسترش و اطمینان از اجرای برنامه های پیشرفته و همچنین بهینه سازی اجرای برنامه ها را به همراه سازگاری کامل با برنامه های 32bit را در اختیار شما می گذارد. امکان اجرای ASP 7.0.6 همراه ASP.NET 2, 3.5, 4.x هم چنین C# و VB با فعال بودن PHP 5 و بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL 2005 & 2008 و MySQL Version 5.x محیطی فوق العاده برای شما ایجاد می کند.

هاست لینوکس HostLinux
سرور های هاست لینوکس ( Linux Hosting ) پدیدار در قویترین دیتاسنتر ( Datacenter ) میزبانی می شوند که از نظر سطح پایداری شبکه و آپتایم در کنار استفاده از با کیفیت ترین سخت افزار های Dell و Supermicro در سطح بهترین دیتاسنتر های کشور شناخته شده و تضمین شده هستند. همچنین تیم فنی و پشتیبانی پدیدار با 6 سال تجربه حرفه ای به صورت 24 ساعته سرور های هاست لینوکس را بررسی و مانیتور می کنند تا مشکلی برای مشتریان عزیز و وب سایت های میزبانی شده پیش نیاید و در صورت بروز هرگونه مشکل در هاست های لینوکس در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود. شما با خرید هاست لینوکس پدیدار در کنار قیمت مناسب از پشتیبانی 24 ساعته بخش فنی برخوردار هستید . .

هاست لینوکس

 

هاست لینوکس حرفه ای پدیدار
سرور های هاست لینوکس ( Linux Hosting ) پدیدار در قویترین دیتاسنتر ( Datacenter ) میزبانی می شوند که از نظر سطح پایداری شبکه و آپتایم در کنار استفاده از با کیفیت ترین سخت افزار های Dell و Supermicro در سطح بهترین دیتاسنتر های کشور شناخته شده و تضمین شده هستند. همچنین تیم فنی و پشتیبانی پدیدار با 6 سال تجربه حرفه ای به صورت 24 ساعته سرور های هاست لینوکس را بررسی و مانیتور می کنند تا مشکلی برای مشتریان عزیز و وب سایت های میزبانی شده پیش نیاید و در صورت بروز هرگونه مشکل در هاست های لینوکس در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود. شما با خرید هاست لینوکس پدیدار در کنار قیمت مناسب از پشتیبانی 24 ساعته بخش فنی برخوردار هستید . .

هاست ویندوز

هاست ویندوز حرفه ای پدیدار
سرورهای هاست ویندوز پدیدار، به آخرین تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری مجهز بوده و از آخرین نسخه پنل مدیریت هاستینگ ویندوز PLESK 11.x به عنوان کنترل پنل هاستینگ ویندوز بهره مند هستند.هاست ویندوز پدیدار مجهز به سیستم عامل ویندوز سرور 2008 R2 ویرایش Enterprise از نوع 64bit قابلیت گسترش و اطمینان از اجرای برنامه های پیشرفته و همچنین بهینه سازی اجرای برنامه ها را به همراه سازگاری کامل با برنامه های 32bit را در اختیار شما می گذارد. امکان اجرای ASP 7.0.6 همراه ASP.NET 2, 3.5, 4.x هم چنین C# و VB با فعال بودن PHP 5 و بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL 2005 & 2008 و MySQL Version 5.x محیطی فوق العاده برای شما ایجاد می کند.

فناوری پدیدار / خدمات / میزبانی وب
Copyright © 2017 - All Right Reserved