سرویس اشتراک فضای مرکز داده

Co-location  یا سرویس اشتراک فضای مرکز داده تسهیلاتی شامل فضای مورد نیاز، نیروی برق، سیستم های خنک کننده و کنترل رطوبت، همین طور سیستم های امنیتی برای سرورها، فضای ذخیره سازی، و تجهیزات شبکه ای را با کمترین هزینه برای سازمان ها فراهم می آورد. این سرویس تبدیل به انتخابی بسیار محبوب برای سازمان ها شده است و این مزیت را دارد که بخش فنی سازمان روی فعالیت های اصلی سازمان تمرکز کنند و نگران پشتیبانی و نگهداری سرورها نباشند. شرکت فناوری پدیدار با دارا بودن پهنای باند مناسب و یک دیتا سنتر مجهز به انواع تجهیزات و زیرساخت ها قابلیت ارائه این سرویس را با بهترین قیمت به سازمان ها داراست.

از مزایای این سرویس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

َرک جهت قرار گرفتن سرورها
ژنراتور دیزلی
نیروی برق پشتیبان (UPS)
پهنای باند اختصاصی اینترنت
امکان ارائه پنل مانیتورینگ
سیستم های خنک کننده و سیستم های کنترل دما و رطوبت
حفاظت فیزیکی (شامل نظارت ویدئویی، دسترسی حفاظت شده)
نظـارت شـبانه روزی و هفـت روز هفتـه بـر تمـام ایـن عملکردهـا توسـط مهندسـین مرکـز داده بـرای جلوگیـری از بـروز هرگونـه اشـکال

فناوری پدیدار / خدمات / مرکز داده / سرویس اشتراک فضای مرکز داده