خدمات

پشتیبانی

یکی از مهمترین فعالیت های تخصصی شرکت فناوری پدیدار تامین، اجرا و پشتیبانی از لینک ها و ارتباطات بی سیم می باشد. ارتباطات بی سیم شامل لینک های کوتاه برد درون شهری تا لینک های برد بلند بین شهری و یا مناطق عملیاتی و صنعتی می باشد. اجرای ارتباطات بی سیم نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی توسط افراد متخصص می باشد.

 •         امکان سنجی دقیق
 • انجام بررسی های جغرافیایی میدانی
 • آنالیز محل نصب و محاسبه ارتفاع دکل
 • بررسی وضعیت فرکانسی موقعیت اجرا
 • بررسی نوع سرویس مورد نظر کاربر به منظور انتخاب تجهیزات
 • کنترل شرایط محیط کار تجهیزات، اعم از دما، رطوبت و گرد و خاک
 • طراحی، اجرا و پشتیبانی لینک های بی سیم PTP,PTMP,Mesh,WIFI,VPLS
 • پیاده سازی سرویس Hotspot جهت اشتراک اینترنت پرسرعت با پوشش فضای داخلی و خارجی ( چتر WIFI).
 • فعالیت ها در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم

با توجه به اهمیت نصب، راه اندازی و پشتیبانی از ارتباطات بی سیم و همچنین تجهیزات و تخصص های به کار گرفته شده، این شرکت، با داشتن سابقه طولانی در این زمینه، پروژه های متعددی را به انجام رسانیده است. از جمله :

 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 10 لینک استانداری کرمان
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 20 لینک شهرداری کرمان
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی 20 لینک شهری علوم پزشکی کرمان
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از  20 لینک روستایی علوم پزشکی
 • اجرای 10 لینک  ITS جاده ای اداره راه و پایانه ی حمل و نقل
 • اجرا و پشتیبانی بیش از 10 لینک ICT مخابرات روستایی
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی لینک در مراسم ویژه و شرایط خاص
 • سفر ریاست جمهوری
 • مراسم رو نمایی از باغ فتح آباد
 • کنفرانس بین اللملی سلامت
 • دوی ماراتن کلوت

خدمات پشتیبانی سیستم  و نگهداری شبکه

بخش پشتیبانی و نگهداری شبکه،  کار نگهداری و پشتیبانی سیستمهای شبکه و سخت افزار شرکت ها و سازمان های مختلف را به شکل حرفه ای به انجام می رساند. این شرکت با در اختیار داشتن پرسنل مجرب که آموزش های لازم را بخوبی پشت سر گذاشته اند, توانایی پشتیبانی و نگهداری سیستم ها و شبکه های بزرگ با هر مقیاس را دارا می باشد.

کارشناسان این بخش ضمن آشنایی کامل با حساسیت ها و ضرورت های کسب و کار مشتریان و دارا بودن تجربه و دانش کافی در برطرف کردن مشکلات سیستم های کامپیوتری(سخت افزاری و نرم افزاری)، آماده ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری مشتریان می باشند.

 

 • پشتیبانی و نگهداری از انواع سرور های و سرویس های  موجود شبکه
 • ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی جهت افزایش کارایی شبکه و امنیت آن
 • تدوین روال های دقیق تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات و بازیابی سریع در هنگام بروز حادثه
 • استقرار سیستم پشتیبانی برای ثبت کلیه تماس های کاربران و ارائه خدمات به آنها
 • استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه گزارشات خاص مدیریت
 • تدوین شناسنامه تجهیزات و ثبت آخرین وقایع و مستندسازی زیرساخت شبکه
 • انجام بازدیدهای منظم و اصولی جهت کاهش خرابی های احتمالی (PM)
 • بهره گیری از یک سیستم مدون کنترل کیفیت برای اطمینان از عدم بروز اشکال بعد از سرویس دهی و یا تعمیر

بازرگانی

بخشــی از فعالیــت شــرکت فنــاوری پدیــدار تامیــن و توزیــع تجهیــزات Active و Passive شــبکه، انــواع ســرورها و همچنیـن تجهیـزات جانبـی اسـت. ایـن شـرکت، طـی دو سـال اخیـر، بیـش از 200 هـزار متـر انـواع کابـل شـبکه و 50 هـزار متـر فیبـر نـوری، بیـش از 100مـدل انـواع تجهیـزات Active شـبکه (روتـر، سـوییچ و ذخیـره سـازها) و سـرور، همچنیــن مقادیـر زیــادی تجهیـزات جانبــی را تامیــن و توزیـع نمــوده اســت.
شـرکت فنـاوری پدیـدار بـرای سـهولت و اطمینـان بـه مشـتریان خـود در زمینـه تامیـن و توزیـع تجهیـزات، اقـدام بـه اخـذ نمایندگـی و نوشـتن تفاهـم نامـه بـا واردکننـدگان اصلـی تجهیـزات شـبکه، سـرور و ذخیـره سـازی و… نمـوده اسـت.

مجموعه فعالیت های بازرگانی شرکت پدیدار

 • تامین و توزیع انواع تجهیزات Active
 • شبکه ، Cisco -Mikrotik- HP- Fortigate- Juniper ،
 • سرور Hp- Asus
 • تجهیزات ذخیره سازی Hp- EMC- QNAP
 • تامیــن و توزیــع انــواع کابــل هــای مســی – فیبــر نــوری و تجهیــزات جانبــی بــا برندهــای خارجــی و داخلــی
 • فیبر نوری مصرف Indoorو Outdoor
 • کابل مسی مصرف Indoorوگروه های Outdoor.

امنیت

کارشناسان بخش امنیت این شرکت تجربه فعالیت هایی مثل پیاده سازی انواع ابزارهای امنیتی، تدوین استانداردها و الگوهای امنیتی و همچنین پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را دارا هستند. کارشناسان این شرکت آماده ارائه راه کارهای لازم در این خصوص در تمامی سازمان ها با ویژگی ها و موجودیت های مختلف را دارا می باشد.
ارائه راه حل های شبکه مجازی وTunelling

ارائه انواع فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری

امنیت سرویس های زیر ساخت شبکه

ارائه دهنده سیستم های مانیتورینگ شبکه

ارائه تست نفوذ (Pen Test)

آموزش و مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد امنیتی ISO 27001) ISMS)

ارائه لایسنس معتبر آنتی ویروس Kaspersky و ESET همراه با پشتیبانی

 

فعالیت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات

فعالیت در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات، مستلزم داشتن دانش، تخصص، اخذ گواهینامه های معتبر، رعایت استانداردها و پروتکل های امنیتی مختلف است. شرکت فن آوری پدیدار، در این زمینه پیشگام بوده و ع وه بر اخذ نمایندگی- های Kaspersky و همچنین گواهینامه امنیتی ISO 27001) ISMS) و تربیت متخصصان دارای مدراک CEH V8 و

ISMS Auditors اقدام به فعالیت های زیر نیز نموده است:

1) مشاوره، طراحی و پیاده سازی آنتی ویروس

2) راه اندازی و پیکر بندی بیش از 50 سرور و 6000 ک ینت و ارائه یسنس معتبر برای آنها

3) پشتیبانی و ارائه خدمات بصورت حضوری در سازمان های مختلف

4) مشاوره در پیاده سازی استاندارد امنیتی ISMS در سال 1395

وب سایت و نرم افزار

شرکت فناوری پدیدار در راستای پر کردن بخشی از نیاز دنیای IT اقدام به راه اندازی بخش نرم افزار خود نموده است خدمات ارائه شده در بخش نرم افزار به شرح زیر می باشد:

 • تولید و پشتیبانی وب سایت اینترنتی اعم از فروشگاهی شرکتی پرتال و …
 • تولید و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل
 • تولید و پشتیبانی نرم افزار های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز

 

شبکه

ارائه خدمات و راه حل های جامع شبکه

شـرکت فنـاوری پدیـدار بـا تکیـه بـر دانـش، تخصـص و تجربـه فنـی و عملـی نیروهـای زبـده خـود، در گسـترش ارائـه انـواع سـرویس، خدمـات و راه حـل هـای متنـوع در سـازمان هـا و شـرکت هـای مختلـف گام برداشـته و توانایـی ارائـه بهتریـن و سـریع تریـن سـرویس هـا و راه حـل هـای ممکـن را داراسـت.

انواع سرویس ها و راه حل های جامع شبکه

روتینگ – سوییچینگ
زیر ساخت شبکه
سرویس ارتباطات بی سیم
نگهداری سیستم و پشتیبانی شبکه
زیرساخت دیتاسنتر
مجازی سازی زیرساخت و مجازی سازی دسکتاپ (VDI)
فعالیت ها در زمینه خدمات Activeشبکه
نیـرو هـای فنـی و متخصـص شـرکت فنـاوری پدیـدار بـازوان اجرایـی قدرتمنـد شـرکت در راسـتای انجـام پـروژه هـای فنـی مختلـف هسـتند. کارشناسـان متخصـص شـرکت بـا دارا بـودن مـدارک Cisco، Mikrotikو Microsoft و قـدرت بـالا در آنالیـز و ارائـه ، Solutionطـی دو سـال گذشـته، حـدود 9هـزار نفـر سـاعت انـواع خدمـات Active شـبکه جهـت عملیـات بهینـه سـازی شـبکه، انجـام تغییـرات در توپولـوژی، عملیـات مجـازی سـازی شـبکه و همچنیـن  ایمـنسـازی زیرسـاخت شـبکه در سـازمان هـای مختلـف بـه انجـام رسـانیده اسـت.

فعالیت ها در زمینه خدمات Passiveو زیر ساخت شبکه

در راسـتای اجـرای خدمـات  Passive  و زیـر سـاخت شـبکه، شـرکت فنـاوری پدیـدار بـا بهـره گیـری از کارشناسـان مجـرب موفـق بـه طراحـی و پیـاده سـازی پـروژه هـای مختلفـی در سـطح اسـتان کرمـان شـده اسـت. کارشناسـان طـراح شـرکت بـا تسـلط بـر اسـتاندارد هـای بیـن المللـی ،TIA   و دارا بـودن مـدرک تخصصـی ،Structure cabling  طـیدو سـال گذشـته، بیـش از 200هـزار متـر انـواع کابـل کشـی و ترانکینـگ و نصـب تجهیـزات جانبـی در سـازمان هـایمختلـف انجـام داده انـد.

نصب، راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم

یکـی از مهمتریـن فعالیـت هـای تخصصـی شـرکت فنـاوری پدیـدار تامیـن، اجـرا و پشـتیبانی از لینـک هـا و ارتباطـات بـی سـیم مـی باشـد. ارتباطـات بـی سـیم شـامل لینـک هـای کوتـاه بـرد درون شـهری تـا لینـک هـای بـرد بلنـد بیـن شـهری و یـا مناطـق عملیاتـی و صنعتـی مـی باشـد. اجـرای ارتباطـات بـی سـیم نیازمنـد بررسـی هـای دقیـق کارشناسـیتوسـط افـراد متخصـص مـی باشـد.

امکان سنجی دقیق

انجام بررسی های جغرافیایی میدانی
آنالیز محل نصب و محاسبه ارتفاع دکل
بررسی وضعیت فرکانسی موقعیت اجرا
بررسی نوع سرویس مورد نظر کاربر به منظور انتخاب تجهیزات
کنترل شرایط محیط کار تجهیزات، اعم از دما، رطوبت و گرد و خاک
طراحی، اجرا و پشتیبانی لینک های بی سیم PTP,PTMP,Mesh,WIFI,VPLS
پیـاده سـازی سـرویس Hotspotجهـت اشـتراک اینترنـت پرسـرعت بـا پوشـش فضـای داخلـی و خارجـی ( چتـر WIFI) فعالیت ها در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم بـا توجـه بـه اهمیـت نصـب، راه انـدازی و پشـتیبانی از ارتباطـات بـی سـیم و همچنیـن تجهیـزات و تخصـص هـای بـهکار گرفتـه شـده، ایـن شـرکت، بـا داشـتن سـابقه طولانـی در ایـن زمینـه، پـروژه هـای متعـددی را بـه انجـام رسـانیده اسـت. از جملـه :

نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 10لینک استانداری کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 20لینک شهرداری کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی 20لینک شهری علوم پزشکی کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 20لینک روستایی علوم پزشکی
اجرای 10لینک ITSجاده ای اداره راه و پایانه ی حمل و نقل
اجرا و پشتیبانی بیش از 10لینک ICTمخابرات روستایی
نصب و راه اندازی و پشتیبانی لینک در مراسم ویژه و شرایط خاص

سفر ریاست جمهوری
دوی ماراتن کلوت
کنفرانس بین اللملی سلامت
مراسم رو نمایی از باغ فتح آباد
خدمات پشتیبانی سیستم و نگهداری شبکه بخـش پشـتیبانی و نگهـداری شـبکه، کار نگهـداری و پشـتیبانی سیسـتمهای شـبکه و سـخت افـزار شـرکت هـا و سـازمانهــای مختلــف را بــه شــکل حرفــه ای بــه انجــام مــی رســاند. ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن پرســنل مجــرب کــهآمـوزش هـای لازم را بخوبـی پشـت سـر گذاشـته انـد, توانایـی پشـتیبانی و نگهـداری سیسـتم هـا و شـبکه هـای بـزرگبـا هـر مقیـاس را دارا مـی باشـد.
کارشناســان ایــن بخــش ضمــن آشــنایی کامــل بــا حساســیت هــا و ضــرورت هــای کســب و کار مشــتریان و دارا بــودنتجربـه و دانـش کافـی در برطـرف کـردن مشـکلات سیسـتم هـای کامپیوتری(سـخت افـزاری و نـرم افـزاری،) آمـاده ارائـهخدمـات پشـتیبانی و نگهـداری از شـبکه هـای کامپیوتـری مشـتریان مـی باشـند.

پشتیبانی و نگهداری از انواع سرور های و سرویس های موجود شبکه
ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی جهت افزایش کارایی شبکه و امنیت آن
تدوین روال های دقیق تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات و بازیابی سریع در هنگام بروز حادثه
استقرار سیستم پشتیبانی برای ثبت کلیه تماس های کاربران و ارائه خدمات به آنها
استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه گزارشات خاص مدیریت
تدوین شناسنامه تجهیزات و ثبت آخرین وقایع و مستندسازی زیرساخت شبکه
انجام بازدیدهای منظم و اصولی جهت کاهش خرابی های احتمالی (PM)
بهـره گیـری از یـک سیسـتم مـدون کنتـرل کیفیـت بـرای اطمینـان از عـدم بـروز اشـکال بعـد از سـرویس دهـی و یـا تعمیـر
فعالیت ها در زمینه نگهداری سیستم ها و پشتیبانی شبکه
ایـن شـرکت در طـی دو سـال اخیـر، موفـق بـه عقـد قـرارداد همـکاری بـا شـرکت هـای مختلـف، از طریـق شـرکت درمناقصـه گردیـده اسـت.

انجـام عملیـات سـرویس، تعمیـر ، نگهـداری، پشـتیبانی، سـخت افـزار هـا و تجهیـزات رایانـه ای و شـبکه شـرکت گاز اسـتان کرمـان در سـال 1395
انجـام عملیـات سـرویس – تعمیـر- نگهـداری – پشـتیبانی تجهیـزات سـخت افـزاری شـبکه و امنیـت اطلاعـات و خدمـات نـرم افـزاری و سـامانه هـای اطلاعاتـی آب منطقـه ای اسـتان کرمـان در سـال 1395.
انجــام عملیــات خدمــات شــبکه و پشــتیبانی ارتباطــات داخــل شــهری، ســازمان فنــاوری اطلاعــات شــهرداری کرمــان در ســال 1394.
ارائه راه کارهای امنیت اطلاعات و شبکه
کارشناســان بخــش امنیــت ایــن شــرکت تجربــه فعالیــت هایــی مثــل پیــاده ســازی انــواع ابزارهــای امنیتــی، تدویــن
اسـتانداردها و الگوهـای امنیتـی و همچنیـن پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت امنیـت اطلاعـات را دارا هسـتند. کارشناسـان
ایــن شــرکت آمــاده ارائــه راه کارهــای لازم در ایــن خصــوص در تمامــی ســازمان هــا بــا ویژگــی هــا و موجودیــت هــای
مختلــف را دارا مــی باشــد.

ارائه راه حل های شبکه مجازی و Tunelling
ارائه انواع فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری
امنیت سرویس های زیر ساخت شبکه
ارائه دهنده سیستم های مانیتورینگ شبکه
ارائه تست نفوذ (Pen Test)
آموزش و مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد امنیتیISO 27001) ISMD)
فروش و پشتیبانی از آنتی ویروس ها و انواع نرم افزار های امنیتی
ارائه لایسنس معتبر آنتی ویروس ،KasperskyوESET
فعالیت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات
فعالیـت در زمینـه امنیـت شـبکه و اطلاعـات، مسـتلزم داشـتن دانـش، تخصـص، اخـذ گواهینامـه هـای معتبـر، رعایـت
اسـتاندارد هـا و پروتـکل هـای امنیتـی مختلـف اسـت. شـرکت فنـاوری پدیـدار، در ایـن زمینـه پیشـگام بـوده و بـا اخـذ
نمایندگـی هـای KasperSky ، 32 ESET Nodeو همچنیـن گواهینامـه امنیتـی ISO 27001) ISMD) و تربیـت
متخصصـان دارای مـدراک CEH V8 و ISMS Auditors اقـدام بـه فعالیـت هـای زیـر نمـوده اسـت.

مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیرساخت آنتی ویروس
راه اندازی و پیکر بندی بیش از 50 سرور و 6000 کلاینت و ارائه لایسنس معتبر برای آنها
پشتیبانی و ارائه خدمات بصورت حضوری در سازمان های مختلف
مشاوره در پیاده سازی استاندارد امنیتی ISMSدر سال 1395
تست کابل مسی با دستگاه فلوک DSX5000
هنگامـی کـه در کابـل هـای مسـی سـیگنال وارد مـی شـود میـدان مغناطیسـی بزرگـی بوجـود مـی آیـد کـه در اثـر ایجـادایـن میـدان مغناطیسـی الکتـرون مربـوط بـه زوج هـا بـرروی یکدیگـر القـا شـده و یـک سـری پارامترهـای افـت خـطبوجـود مـی آورد. ایـن پارامترهـا هـر کـدام مـی تواننـد نمایـان گـر یـک ایـراد و یـا یـک اتفـاق مهـم در کابـل باشـد.اتفاقاتـی مثـل کیفیـت کابـل مسـی، نحـوه سـربندی کابـل مسـی (هـم بـه صـورت کیفـی از نظـر نحـوه پانـچ و هـم رنـگبنـدی و … ،) مقاومـت کابـل و پارامترهـای دیگـر کـه بـر اثـر فرمـول هـای متفـاوت بوجـود مـی آیـد.

تست فلوک جهت بررسی استاندارد های کابل ها و تجهیزات و اتصالات به کار برده می شود:

تست دقیق و کامل لایه فیزیکی شبکه شامل کابل، کیستون پریز، پچ پنل، پچ کابل
تایید اصلی یا غیر اصلی بودن تجهیزات پسیو شبکه (کابل، کیستون و)…
استخراج متراژ دقیق کابل کشی ها
گزارش اشکالات اتصالات پچ پنل و کیستون
گزارش قطع بودن یا ضعیف بودن نحوه اتصال رشته های کابل به کیستون
گزارش وجود نویز و محل دقیق آن در مسیر کابل کشی
گزارش وجود کشش یا خمش بیش از حد و محل دقیق آن در مسیر کابل کشی
گزارش میزان خلوص مس به کار رفته در کابل شبکه
تست مقاومت و میزان رسانایی کابل
تست فیبر
تسـت OTDRیـا بازتـاب سـنج فیبـر نـوری بـرای آزمایـش سـالم بـودن کابـل فیبـر نـوری بـه کار مـی رود کـه مـی توانـداتـلاف اتصـال را بررسـی، طـول را انـدازه گیـری و عیـوب را پیـدا کنـد. OTDRبـرای تسـت کابـل هـای طولانـی ( بیـشاز 250متـر بـه صـورت تقریبـی یـا 800 فـوت) ، یـا کابـل هـای فیـوژن شـده بسـیار موثـر اسـت. با استفاده از تست OTDR پارامترهای فیزیکی و مفهومی لینک اندازه گیری می شود:

Propagation delay
Length
Wire map
loos
تست ارت
بـه منظـور حفاظـت افـراد و دسـتگاه هـا ، اضافـه ولتاژهـای تولیـد شـده در بدنـه کـه باعـث صدمـه دیـدن دسـتگاه هـا وافـراد میشـود ، همچنیـن ولتاژهـای بسـیار زیـاد و خطرنـاک ناشـی از برخـورد صاعقـه بـا دکلهـای کامپیوتـری را بایـد درجایـی خنثـی نمائیـم. بـه همیـن منظـور اسـتفاده از سیسـتم ارت(ارت تسـتر)و حفاظـت از تجهیـزات بسـیار لازم و ضـروریاسـت بعـلاوه بـا افزایـش اسـتفاده از سیسـتمهای دیجیتالـی و حسـاس، لـزوم بازنگـری در طراحـی ، نصـب و نگهـداریسیسـتمهای حفاظتـی گراندینـگ وجـود دارد.

به طور خلاصه اهداف تست ارت عبارتند از :

حفاظت و ایمنی جان انسان
حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
فراهم آوردن شرایط ایدهال جهت کار
جلوگیری از ولتاژ تماسی
حذف ولتاژ اضافی
جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
اطمینان از قابلیت کار الکتریکی