قرارداد ارائه خدمات اينترنت

 قرارداد کلیه مشترکین اینترنت (اختصاصی، اسکای نت و ADSL) در زیر آمده است.

 

قرارداد ارايه خدمات اينترنت شرکت فناوری پدیدار

قرارداد ارايه خدمات اينترنت شرکت فناوری پدیدار نمایندگی استان هرمزگان
فناوری پدیدار / تعرفه ها / قرارداد ارائه خدمات اينترنت
Copyright © 2017 - All Right Reserved