شرکت پارس فنون هرمزگان

شرکت پارس فنون هرمزگان نماینده شرکت فن آوری پدیدار دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) به شماره 18-95-100 از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی

آدرس دفتر بندرعباس : بلوار ساحلی – ساختمان سفیر – طبقه 5 – واحد 601
شماره تماس: 07633331005


** لازم به ذکر است که قیمت ها بدون  احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

و همچنین قیمت ترافیک اضافه :

1 گیگابایت:     ۳۰/۰۰۰ ریال 

5 گیگابایت :    ۱۲۰/۰۰۰ ریال

15 گیگابایت :  ۲۹۰/۰۰۰ ریال 

45 گیگابایت :  ۷۰۰/۰۰۰ ریال

100 گیگابایت:   ۱/۶۵۴/۰۰۰ ریال

فناوری پدیدار / تعرفه ها / شرکت پارس فنون هرمزگان
Copyright © 2017 - All Right Reserved