شرکت پارس فنون هرمزگان

شرکت پارس فنون هرمزگان نماینده شرکت فن آوری پدیدار دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) به شماره 18-95-100 از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی

آدرس دفتر بندرعباس : بلوار ساحلی – ساختمان سفیر – طبقه 5 – واحد 601
شماره تماس: 07633331005


 

** لازم به ذکر است که قیمت ها بدون  احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری پدیدار / تعرفه ها / شرکت پارس فنون هرمزگان
Copyright © 2017 - All Right Reserved