تاریخچه

شرکت فن آوری پدیدار در سال های اخیر، اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و سرویس نگهداری تجهیزات شبکه با سازمان های مختلف نموده است؛ که مهمترین آن ها به شرح زیر می باشند:

1) قرارداد نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده استان کرمان در سال 1396

2) انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه وامنیت اطلاعات و خدمات نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی آب منطقه ای استان کرمان در سال 1395و 1396

3) قرارداد سرویس، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی، سخت افزار ها و تجهیزات رایانه ای و شبکه شرکت گاز استان کرمان در سال 1395

4) انجام عملیات خدمات شبکه وپشتیبانی ارتباطات داخل شهری،سازمان فنآوری اطلاعات شهرداری کرمان در سال 1394