• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

نزدیک به دو دهه برای بروز نگه داشتن ارتباطتان با جهان،همراه شما بوده ایم.

در دهه هفتاد با هدفی بزرگ در راستای ارتقاء کیفیت ارتباط جهانی شهروندان کرمانی و پس از آن هموطنان عزیز ، راه تلاش را آغاز کردیم و در سال 1382 با ثبت شرکت پدیدار به فعالیت خود در ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه دادیم. در این...