• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

بدافزار هنکیتور که به صورت یک سند ورد آلوده و عمدتا با استفاده از پیوست کردن این فایل به پیام‌های پست الکترونیکی منتشر می‌شود، نسخه‌های متفاوتی دارد که از طریق ضمیمه‌های فایل مخرب انتشار می‌یابد و بدافزارهای ویژه سرقت داده‌ها را منتشر می‌کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، بدافزار هنکیتور (Hancitor) با دیگر نام‌های Chanitor...