• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

ایتنا - با قابلیت جدید گوگل درایو، قادر خواهید بود تمام هاردیسک خود را به فضای ابری منتقل نمایید.

در هفته گذشته، موضوع نقض قانون ضدانحصار از سوی شرکت گوگل در اروپا و جریمه سنگین (بیش از یک میلیارد یورو) بدین خاطر خبرساز شد.
اما در کنار این موضوع، اخبار جدیدی نیز از این شرکت منتشر گردید که برای حوزه فناوری...