• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

بر اساس جدیدترین آمار ارایه شده از سوی مرکز ماهر، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ قربانی به باج‌افزار wannacrypt آلوده شده‌اند که از این تعداد حدود ۱۵۰۰ قربانی از سوی مرکز ماهر و مابقی از طریق گزارش سازمان‌ها و نهادهای مختلف شناسایی شده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، بیشترین آلودگی از طریق این باج‌افزار به ترتیب متعلق به اپراتورهای...