• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

تیم برنرز لی مخترع وب از اقدامات دولت‌های انگلیس و آمریکا برای تضعیف رمزگذاری اینترنتی به شدت انتقاد کرد و این کار را ایده‌ای بد دانست.

به گزارش ایتنا از فارس، وی در این مورد به شبکه بی.بی.سی گفت:من می‌دانم که اگر قصد دارید تروریست‌ها را بیابید برای شکستن رمزگذاری‌های اینترنت بسیار وسوسه می‌شوید. اما اگر این رمزگذاری‌...